• ترانکینگ آلومینیوم Adaptable لگراند فرانسه

ترانکینگ آلومینیوم Adaptable لگراند فرانسه

آخرین به روزرسانی 1403/03/16

ترانکینگ آلومینیوم Adaptable مناسب برای محیط های صنعتی با قابلیت جداسازی و اتصال به زمین Earthing و صرفه جویی در زمان به لطف درب های چندگانه و اتصالات آماده نصب که کاملاً هماهنگ با رنگ بدنه ی ترانکینگ هستند ، به پروژه ظاهری متفاوت و چشم نواز می بخشد .

سه روش اتصال به زمین در ترانکینگ آلومینیوم

1. اتصال به زمین با بدنه ترانکینگ

2.اتصال به زمین با درب ترانکینگ

3. اتصال به زمین با پارتیشن

DLP Aluminium Adaptable Trunking System 150x50

Aluminium Adaptable DLP trunking 150 x 50 – 2 compartment

بدنه ترانکینگ 150×50 آلومینیوم

پارتیشن جدا کننده درب

درب نرم  65mm

Lergrand Cat No. 11102

Lergrand Cat No. 11106

 Lergrand Cat No. 11110 x 2

معرفی اتصالات

internal angle
گوشه داخلی
Legrand Cat No. 11131

external angle
گوشه خارجی
Legrand Cat No. 11141

Flat Angle
گوشه تخت °90
Legrand Cat No. 11147

Flat Junction
سه راهی
Legrand Cat No. 11153

End Cap
مسدود کننده
Legrand Cat No. 11160

Body joint
قطعه اتصال بدنه ترانکینگ
Legrand Cat No. 11166

Cover joint  for width 65 mm
قطعه اتصال درب 65mm
Legrand Cat No. 11162

Cover joint  for width 130 mm
قطعه اتصال درب 130mm
Legrand Cat No. 11164

a 2 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 2 ماژول برای درب65mm
Legrand Cat No. 11175

a 3 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 3 ماژول برای درب65mm
Legrand Cat No. 11181

a 4 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 4 ماژول برای درب65mm
Legrand Cat No. 11176

a 6 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 6 ماژول برای درب65mm
Legrand Cat No. 11177

DLP Aluminium Adaptable Trunking System 105x50

Aluminium Adaptable DLP trunking 105 x 50 – 1 compartment

بدنه ترانکینگ 50×105 آلومینیوم

درب 85mm

Lergrand Cat No. 11100

 Lergrand Cat No. 11111

معرفی اتصالات

internal angle
گوشه داخلی
Legrand Cat No. 11129

external angle
گوشه خارجی
Legrand Cat No. 11139

Flat Angle
گوشه تخت °90
Legrand Cat No. 11145

Flat Junction
سه راهی
Legrand Cat No. 11151

End Cap
مسدود کننده
Legrand Cat No. 11158

Body joint
قطعه اتصال بدنه ترانکینگ
Legrand Cat No. 11166

Cover joint  for width 65 mm
قطعه اتصال درب 85mm
Legrand Cat No. 11163

Division partition
پارتیشن زیر درب عمق 50mm
Legrand Cat No. 11108

a 2 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 2 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 11178

a 3 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 3 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 11182

a 4 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 4 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 11179

a 6 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 6 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 11180