• دفتر مرکزی آدسا:

 

تهران – پايين تر از میدان فلسطین – کوی فتحی – ساختمان شماره 2- طبقه دوم – واحد 11 

 

  • تلفكس : (10 خط ویژه PRI)

021 66 48 25 35

  •  WhatsApp :

  

+989195809482 

  • تماس اضطراری :

0919 580 94 82 

  • ساعات كاری:

 

 شنبه تا چهارشنبه , 8:30 الی 16:30 – پنجشنبه ها 8:30 الی 12:30

 

  • واحد امور اداری :

 

 Office1@adsa.ir

Office3@adsa.ir

adsa.legrand@gmail.com

  • واحد روابط عمومی و تبلیغات: 

 

p.communication@adsa.ir

  • واحد فروش:

Sales@adsa.ir

  • واحد بازاریابی:

Marketing@adsa.ir

  • واحد مالی:

Finance@adsa.ir

  • ارتباط با مدیریت:

info@adsa.ir

فرم زیرا تکمیل نمایید