دفتر مرکزی آدسا:

    تهران – پايين تر از میدان فلسطین – کوی فتحی – ساختمان شماره 2- طبقه دوم – واحد 11   

       کدپستی :  1416963814

 

 

 WhatsApp :

 

+98 919 580 94 82 


• Telegram :

 

   
تلفن : (10 خط  PRI) 021 66 48 25 35

 

ساعات كاری:

       شنبه تا چهارشنبه , 8:30 الی 16:30 – پنجشنبه ها 8:30 الی 12:30

• واحد امور اداری :

 Office1@adsa.ir

Office3@adsa.ir

adsa.legrand@gmail.com

• واحد روابط عمومی و تبلیغات:  p.communication@adsa.ir
• واحد فروش: Sales@adsa.ir
• واحد بازاریابی: Marketing@adsa.ir
• واحد مالی: Finance@adsa.ir
• ارتباط با مدیریت: info@adsa.ir

فرم زیرا تکمیل نمایید


  • دفتر مرکزی آدسا:

      تهران – پايين تر از میدان فلسطین – کوی فتحی – ساختمان شماره 2- طبقه دوم – واحد 11   

         کدپستی :  1416963814

   

   

  • WhatsApp :

   

  +98 919 580 94 82 

     
  • تلفن : (10 خط  PRI)  021 66 48 25 35
  • تماس اضطراری : 0919 580 94 82 
  ساعات كاری:

         شنبه تا چهارشنبه , 8:30 الی 16:30 – پنجشنبه ها 8:30 الی 12:30

  • واحد امور اداری :

   Office1@adsa.ir

  Office3@adsa.ir

  adsa.legrand@gmail.com

  • واحد روابط عمومی و تبلیغات:  p.communication@adsa.ir
  • واحد فروش: Sales@adsa.ir
  • واحد بازاریابی: Marketing@adsa.ir
  • واحد مالی: Finance@adsa.ir
  • ارتباط با مدیریت: info@adsa.ir

  فرم زیرا تکمیل نمایید