• کیف ابزار فیبر نوری لگراند

کیف ابزار فیبر نوری لگراند

کیف ابزار

ابزاری ساده و آسان جهت اتصال کانکتورهای فیبر نوری
تنها در کمتر از 3 دقیقه

بدون نیاز به روشنایی روز، برق و  پلیش و میکروسکوپ

فیبر نوری

کیف ابزار فیبر نوری لگراند فرانسه

Legrand Installation kit for fast crimping connector

مشخصات فنی

کیف ابزار فیبر

کیف ابزار فیبر نوری
جهت اتصال سریع و ساده کانکتورهای فیبر نوری ST, SC , LC

پكیج شامل:

 • Installation instructions and video
 • Stripping tool (for fibres and cables)
 • Cleaving tool
 • Microscope for checking the quality of the cut
 • Crimping tool
 • Accessories (scissors, marker, wipes)

Legrand Cat No. 33193

Legrand Installation kit for fast crimping connector

مشخصات فنی

کیف ابزار فیبر لگراند

کیف ابزار فیبر نوری
جهت اتصال سریع و ساده کانکتورهای فیبر نوریST, SC , LC

پكیج شامل:

 • Installation instructions and video
 •  Stripping tool (for fibres and cables)
 •  Cleaving tool
 •  Microscope for checking the quality of the cut
 •  Crimping tool
 •  Accessories (scissors, marker, wipes)

Legrand Cat No. 33190

کانکتورهای فیبر نوری Fast Crimping لگراند قابل استفاده توسط کیت 33193

Legrand Multi Mode Fast Crimp connectors 900 μm

مشخصات کلیlegrand fast crimping connector33106

کانکتورهای مالتی مود -10Giga
از نوع  LC
قطر 50/125μm
قابل استفاده توسط کیت 33193

 

 LC connector for 50/125 μm fibre-10Giga

Pre-polished connectors with ceramic ferrule

Typical attenuation < 0.3 dB

No glue, polishing orcurrent source required

Unlimited storage period

                                                                                          Legrand Cat No. 33106

Legrand Multi Mode Fast Crimp connectors 900 μm

مشخصات کلی

کانکتورهای مالتی مود – 10Giga
از نوع  SC
50/125μm میکرون قطر
قابل استفاده توسط کیت 33193

 

 SC connector for 50/125 μm fibre-10Giga

Pre-polished connectors with ceramic ferrule

Typical attenuation < 0.3 dB

No glue, polishing or current source required

Unlimited storage period

Legrand Cat No. 33107

Legrand Multi Mode Fast Crimp connectors 900 μm

مشخصات کلی

کانکتورهای مالتی مود -از نوع ST وLC

قابل استفاده توسط کیت 33193

 

 

Pre-polished connectors with ceramic ferrule

Typical attenuation < 0.3 dB

No glue, polishing or current source required

Legrand Cat No. 33108 ST connector for 50/125 μm fibre-10Giga

Legrand Cat No. 33109 LC connector for 62.5/125 μm fibre

Legrand Multi Mode Fast Crimp connectors 900 μm

مشخصات کلی

کانکتورهای مالتی مود – از نوع  ST وSC
قابل استفاده توسط کیت 33193

 

 

 

Legrand Cat No. 33110 SC connector for 62/125 μm fibre

Legrand Cat No. 33111 ST connector for 62/125 μm fibre

Pre-polished connectors with ceramic ferrule

Typical attenuation < 0.3 dB

No glue, polishing or current source required

Unlimited storage period

Legrand Multi Mode Fast Crimp connectors 900 μm

Fast crimping connectors 900 μm

Pre-polished connectors with ceramic ferrule

Typical attenuation < 0.3 dB

No glue, polishing or current source required

Unlimited storage period

For exclusive use with kit

Legrand Cat. No. 33193

Singlemode connectors

Legrand Cat No.  33112

LC connector for 9/125 μm fibre

Legrand Cat No.  33113

SC connector for 9/125 μm fibre

کانکتورهای فیبر نوری Fast Crimping لگراند قابل استفاده توسط کیت 33190

Legrand Fast Crimp connectors 900 μm with tool kit Cat.No 331 90

مشخصات کلی

کانکتورهای قابل استفاده توسط کیت 33191

.

.

.

.

Legrand Cat No. 33050   SC connector for 50/125 μm fibre

Legrand Cat No. 33051  ST connector for 50/125 μm fibre

Legrand Cat No. 33149 SC connector for 62,5/125 μm fibre

Legrand Cat No. 33129  ST connector for 62,5/125 μm fibre

کانکتورهای فیبر نوری Exposy انعطاف پذیر لگراند

Legrand Epoxy connectors,50/125 and62.5/125 μm

مشخصات کلی

کانکتورهای از نوع SC

 

 

 

Legrand Cat No. 33147 SC connector

For 900 μm fibre terminations

Connectors with ceramic ferrule

Typical insertion loss: 0.3 dB

Legrand Epoxy connectors, 50/125 and 62.5/125 μm

مشخصات کلی

کانکتورهای از نوع ST

 

 

 

Legrand Cat No. 33127 ST connector

For 900 μm fibre terminations

Connectors with ceramic ferrule

Typical insertion loss: 0.3 dB

Legrand Epoxy connectors,50/125 and62.5/125 μm

مشخصات کلی

کانکتورهای از نوع  LC

 

 

 

Legrand Cat No. 33100 LC connector

For 900 μm fibre terminations

Connectors with ceramic ferrule

Typical insertion loss: 0.3 dB

پریز های موزاییک فیبر نوری جهت اتصال دو فیبر به نقاط دسترسی ، مجهز به درپوش محافظتی و یک آداپتور دوقلو

پچ کورد فیبر نوری لگراند جهت اتصال بین پچ پنل فیبر نوری و سوئیچ شبکه ، متناسب با کابل فیبر نوری1U

پچ پنل های ماژولار فیبر نوری لگراند سری LCS2 با ظرفیت 12 لینک با عمق 1U

کابل فیبر نوری لگراند در دو نوع تک حالته (Single-Mode) و چند حالته (Multi-Mode)