• متعلقات و اتصالات ترانکینگ لگراند فرانسه

متعلقات و اتصالات ترانکینگ لگراند فرانسه

آخرین به روزرسانی 1402/05/15

 متعلقات و اتصالات ترانکینگ لگراند علاوه بر موارد معمول مانند گوشه ها ،مسدود کننده و سه راهی شامل تجهیزات پیشرفته تری نیز هست که برای ایجاد کیفیت و تضمین دوام پروژه خرید این اتصالات یشرفته از لگراند فرانسه بسیار ضروری است  .

افزایش ظرفیت ترانکینگ

در مواردی که پروژه با کمبود فضای ترانکینگ به دلیل ازدیاد کابل یا قطر مکانیزم مواجه شود، می توان از قطعات 10687،10688 و 10689 برای افزایش ظرفیت بخشی از ترانکینگ استفاده کرد.

Capacity change P/N :106 87 + 106 88

Partition junction P/N :106 89

video
play-sharp-fill

پارتیشن نگهدارنده درب در گوشه داخلی و خارجی ترانکینگ های لگراند فرانسه

جهت نصب تمیزتر و دقیق درب در گوشه های داخلی ترانکینگ عمق 35 و 50 و گوشه های خارجی عمق 50 و 65 با پیکر بندی بیش از یک درب مورد استفاده قرار می گیرد.     ….

Partition junction for Internal Angles 60° - 85° & 85° - 95° P/N : 106 12

Partition junction for Internal Angles 95° - 120° P/N : 10611

پارتیشن نگهدارنده درب در گوشه داخلی

Partition junction for External Angles 55° - 125° depth 50 mm P/N : 106 32

پارتیشن گوشه خارجی لگراند

Partition junction for External Angles 55° - 125° depth 65 mm P/N : 106 33

پارتیشن زیر درب در گوشه خارجی

قطعه مدیریت کابل در گوشه های ترانکینگ لگراند فرانسه

جهت مدیریت و هدایت صحیح کابل در گوشه های داخلی ،خارجی ،تخت و سه راهی انواع ترانکینگ های Adaptable و Fully assembled

VDI cable management accessory for external angle P/N : 107 81

نگهدارنده کابل در گوشه خارجی

VDI cable management accessory for internal angle P/N : 107 80

نگهدارنده کابل در گوشه داخلی

VDI cable management accessory for flat junction P/N : 107 83

نگهدارنده کابل در سه راهی

VDI cable management accessory for flat angle P/N : 107 82

نگهدارنده کابل در گوشه داخلی

گوشه داخلی برای زوایای حاده و منفرجه

مخصوص نصب در گوشه های داخلی با زاویه 60º تا  85º (حاده) و 95º تا 120º (منفرجه) در ترانکینگ های با عمق 35 ، 50 و 65 میلی متر

Internal angle for Angles 60° - 85° P/N :106 13

زاویه داخلی حاده

Internal angle for Angles 95° - 120° P/N :106 14

10614

اتصال بدنه ترانکینگ به Floor duct

در مواردی که کابل کشی از ترانکینگ به floor duct (یا برعکس) منتقل می شود از قطعه 10690 به صورت مشترک برای تمای سایز های ترانکینگ و 10770 برای درب mm40 ، 10771 برای درب 65mm ، 10772 برای درب 85mm و 10773 برای درب 65mm ترانکینگ fully assembled استفاده می شود.

Junction to floor for adaptable trunking P/N : 10690

Junction for change of plane P/N : 107 71

0107 71

Junction for change of plane P/N : 107 70

Junction for change of plane P/N : 107 72

Junction for change of plane P/N : 107 73

کادر و پایه های پیشرفته

علاوه از کادر و پایه های متداول که در متعلقات و اتصالات ترانکینگ های Adaptable و Fully assembled قبلاً معرفی شدند ، در پروژه های خاص می توان از کادر های ویژه نصب مینیاتوری نیز استفاده کرد .

Lexic support mounting din rail equipment on Mosaic frames P/N : 316 39

1module Mosaic support for Adaptable DLP cover 40 mm P/N : 109 10

10modules Din rail equipment, Lexic for DLP cover 130 mm P/N : 109 05

3modules Din rail equipment, Lexic for 80*80 & 105*105 DLP P/N : 307 91

video
play-sharp-fill

سه راهی های مخصوص اتصال به ترانکینگ 3D

در پروژه هایی که ترانکینگ 3D به همراه انواع دیگر ترانکینگ طراحی شده ،جهت انشعاب ترانکینگ DLP با ترانکینگ 3D ، متعلقات و اتصالات ترانکینگ خاص 3D مورد استفاده قرار می گیرد .

Junction for 3D DLP 80*80 to DLP 100*50 P/N : 338 37

Junction for 3D DLP 80*80 to mini trunking 16*20 P/N : 338 22

انشعاب ترانک 3D به مینی ترانکینگ

رابط پیوند

برای ارتباط میان ترانکینگ با تجهیزات نصب شده بر روی سقف تا حداکثر فاصله 3 متر از این قطعه استفاده میشود .

Linking piece between the above unit and the ring trunking P/N : 306 67

نگهدارنده کابل در داخل ترانکینگ

در پروژه های با حجم بالای کابل ،برای هدایت و ساماندهی کابل های مختلف در مسیر از متعلقات و اتصالات زیر استفاده می شود .

Clip for DLP cover width 65mm P/N : 106 81

base for clamp and Cable tie P/N : 308 81

نگهدارنده کابل با بست کمربندی

Clip for DLP cover width 40,65,85mm P/N : 106 82

Clip for DLP cover width 130,180mm P/N : 106 86

انواع مکانیزم های موزاییک پروگرام Mosaic Programme لگراند فرانسه در سایز باریک یک ماژول ، پهن دو ماژول و بزرگ تر

معرفی انواع ترانکینگ های لگراند فرانسه به ترتیب سایز

برای آشنایی بیشتر کارفرمایان ، مشاوران و طراحان پروژه

کابل شبکه لگراند در انواع FTP، UTPو SFTP مطابق با نیاز ساختمان های مسکونی ،اداری و صنعتی

کابل فیبر نوری لگراند در دو نوع تک حالته (Single-Mode) و چند حالته (Multi-Mode)

Hide picture