• ترانکینگ لگراند فرانسه مدل Adaptable

ترانکینگ لگراند فرانسه مدل Adaptable

آخرین به روزرسانی     1403/03/30

معرفی ویژگی های ترانکینگ یا داکت لگراند گروه Adaptable

داکت لگراند 50*105 معروف ترین سایز از ترانکینگ های سری Adaptable لگراند فرانسه است . ویژگی مهم خانواده Adaptable لگراند، قابلیت پیکربندی ( Modularity ) برای ملاحظه الزامات بسیار با اهمیت و متنوع مانند Separation ، قوانین خم ، ایزوله کردن در برابر EMC و سایر اصول بالادستی در طراحی زیرساخت می باشند. این قابلیت از دو نوع پیکربندی در داکت لگراند 50*105 شروع و تا پنج مدل پیکربندی در داکت 65*220 ادامه دارد .

رعایت قوانین خم به یمن توانایی درب نرم در عبور از برامدگی ها و پیشگیری از ایجاد زوایای تند

به دلیل وجود ریل های فراوان روی بدنه این مدل ترانکینگ و تنوع 5 مدل درب نرم و سخت از سایز 40mm تا 180mm ، امکان پیکربندی های متفاوتی را بسته به نوع و تعداد کابل های عبوری پدید می آورد .

ترانکینگ لگراند مدل Adaptable به ترتیب سایز :

داکت لگراند 35*105 / ترانکینگ لگراند مدل adaptable سایز  35 * 105

داکت لگراند 50*105 / ترانکینگ لگراند مدل adaptable سایز  50 * 105

داکت لگراند 50*150 / ترانکینگ لگراند مدل adaptable سایز  50 * 150

داکت لگراند 50*195 / ترانکینگ لگراند مدل adaptable سایز  50 * 195

داکت لگراند 65*220 / ترانکینگ لگراند مدل adaptable سایز  65 * 220

ترانکینگ یا داکت لگراند 65*220 مدل adaptable

Legrand Adaptable Trunking 220 x 65

ترانکینگ 65*220 لگراند فرانسه ، ایده آل برای انتقال کابل های قطور برق و انرژی و Back bone فیبر نوری در محیط Data center (مرکز داده)

در این ترانکینگ ها به دلیل اینکه کاربری اصلی ، انتقال کابل و رسانه با حجم بسیار بالا می باشد ،بی نیاز شدن این گونه مسیر ها در مراکز داده و  Data center از نصب پریز ، شرایط  آرمانی برای تبدیل کردن این ترانکینگ ها صرفاً به عنوان محور انتقال رسانه فراهم نموده است ، به طوریکه به جای حجمی از نصب کادر و پایه ها که برای پریز های مختلف اختصاص داده میشد ، تمام ظرفیت ترانکینگ به ماموریت انتقال کابل های بزرگ تخصیص می یابد .

باامکان چهار نوع پیکربندی ( Configuration )

این ترانکینگ با عرض 220 و عمق 65 میلی متر ، دارای شش ریل جهت نصب پارتیشن می باشد و چهار مدل پیکر بندی متفاوت را پشتیبانی می کند :

مشخصات فنی ترانکینگ 220*65 لگراند فرانسه

پیکر بندی اول : با یک درب 65mm و یک درب 130mm

Adaptable DLP trunking 220x 65 – 2 compartment
بدنه ترانکینگ 220×65
Legrand Cat No. 10459
درب نرم 65mm Legrand Cat No. 10521
درب نرم /سخت  130mm  Legrand Cat No. 10524 /10504
پارتیشن جدا کننده درب Legrand Cat No. 10473

پیکر بندی دوم : با سه درب 65mm

Adaptable DLP trunking 220x 65 – 3 compartment
بدنه ترانکینگ 220×65
Legrand Cat No. 10459
درب نرم 65mm Legrand Cat No. 10521 x3
پارتیشن جدا کننده درب Legrand Cat No. 10473 x2
. .

پیکر بندی سوم : با یک درب 40mm، یک درب 65mm و یک درب 85mm

Adaptable DLP trunking 220x 65 – 3 compartment
بدنه ترانکینگ 220×65
Legrand Cat No. 10459
درب نرم /سخت  40mm Legrand Cat No. 10520 / 10500
درب نرم   65mm  Legrand Cat No. 10521
درب نرم   85mm Legrand Cat No.10522
پارتیشن جدا کننده درب Legrand Cat No. 10473 x2

پیکر بندی چهارم : با سه درب 40mm و یک درب 65mm

Adaptable DLP trunking 220x 65 – 4 compartment
بدنه ترانکینگ 220×65
Legrand Cat No. 10459
درب نرم /سخت  40mm Legrand Cat No. 10520 / 10500 x3
درب نرم   65mm  Legrand Cat No. 10521
پارتیشن جدا کننده درب Legrand Cat No. 10473 x3
. .

Changeable internal angle
گوشه داخلی °85 تا °95
برای ترانکینگ های عمق 65mm
Legrand Cat No. 10603

internal angle partition
پارتیشن نگهدارنده درب در گوشه داخلی
برای ترانکینگ عمق 65mm
Legrand Cat No. 10611

Changeable external angle
گوشه خارجی °60 تا °120
برای ترانکینگ های عمق 65
Legrand Cat No. 10623

external angle partition
پارتیشن نگهدارنده درب در گوشه خارجی
برای ترانکینگ عمق 65mm
Legrand Cat No. 10633

Changeable Flat Angle
گوشه تخت °90
برای ترانکینگ سایز 65×220
Legrand Cat No. 10796

مسدود کننده ترانکینگ 150 لگراندEnd Cap
مسدود کننده
برای ترانکینگ 65×220
Legrand Cat No. 10708

Division partition
پارتيشن برای تفكيك فضاي DLP
و نصب درب به عمق 65mm
Legrand Cat No. 10473

Separation partition
پارتیشن زیر درب
برای ترانکینگ عمق 50mm
Legrand Cat No. 10582

Flat Junction
سه راهی مودولار
برای ترانکینگ های عمق 65mm
Legrand Cat No. 10733 

a 1 modules  Mosaic support
for cover 40mm
کادر و پایه 1ماژول برای درب 40mm
Legrand Cat No. 10910

a 10 modules Din rail equipment
Lexic for DLP cover 130mm
کادر و پایه 10ماژول مینیاتوری برای درب 130mm
Legrand Cat No. 10905

Body joint
قطعه اتصال بدنه ترانکینگ
..
Legrand Cat No. 10691

Cover joint  for width 40 mm
قطعه اتصال درب 40mm

Legrand Cat No. 10800

Cover joint  for width 65 mm
قطعه اتصال درب 65mm

Legrand Cat No. 10801

Cover joint  for width 85 mm
قطعه اتصال درب 85mm

Legrand Cat No. 10802

Cover joint  for width 130 mm
قطعه اتصال درب 130mm

Legrand Cat No. 10804

Base for clamp for power cable
پایه نگهدارنده کابل با قابلیت نصب بست کمربندی
Legrand Cat No. 30881

Cable holding clips
for  65mm cover
گیره نگهدارنده کابل برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10681

Cable holding clips
for o 40mm or 85mm cover
گیره نگهدارنده کابل برای درب 40 و 85mm
Legrand Cat No. 10682

Cable holding clips
for o 130mm or 180mm cover
گیره نگهدارنده کابل برای درب 130 و 180mm
Legrand Cat No. 10686

کادر و پایه 4 ماژول برای درب 65mm لگراندa 2 modules Mosaic support
for cover 65 m
کادر و پایه 2 ماژول برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10952

کادر و پایه 4 ماژول برای درب 65mm لگراندa 4 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 4 ماژول برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10954

کادر و پایه 6 ماژول برای درب 65mma 6 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 6 ماژول برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10956

a 8 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 8 ماژول برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10958

a 2 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 2 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10992

a 4 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 4 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10994

a 6 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 6 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10996

a 8 modules Mosaic support
for cover 85mm
کادر و پایه 8 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10998

ترانکینگ یا داکت لگراند 50*195 مدل adaptable

Legrand Adaptable Trunking 195 x 50 Cat. No 104 52

با امکان پنج نوع پیکربندی ( Configuration )

این ترانکینگ با عرض 195 و عمق 50 میلی متر ، دارای پنج ریل جهت نصب پارتیشن می باشد و شش مدل پیکر بندی متفاوت را پشتیبانی می کند :

مشخصات فنی ترانکینگ 195*50 سری Adaptable لگراند فرانسه

پیکر بندی اول : با یک درب 180mm

Adaptable DLP trunking 195x 50 – 1 compartment
بدنه ترانکینگ 195×50
Legrand Cat No. 10452
درب نرم 180mm Legrand Cat No. 10526 Sold Out

پیکر بندی دوم: با یک درب 40 و یک درب 130mm

Adaptable DLP trunking 195x 50 – 2 compartment
بدنه ترانکینگ 195×50
Legrand Cat No. 10452
درب نرم / سخت 130mm Legrand Cat No. 10524 / 10504
درب نرم /سخت  40mm Legrand Cat No. 10520 / 10500
پارتیشن جدا کننده درب Legrand Cat No. 10472

پیکر بندی سوم : با دو درب 85mm

Adaptable DLP trunking 195x 50 – 2 compartment
بدنه ترانکینگ 195×50
Legrand Cat No. 10452
درب نرم /85mm Legrand Cat No. 10522 x2
پارتیشن جدا کننده درب Legrand Cat No. 10472

پیکر بندی سوم : با با دو درب 65mm و یک درب 40mm

Adaptable DLP trunking 195x 50 – 3 compartment
بدنه ترانکینگ 195×50
Legrand Cat No. 10452
درب نرم /65mm Legrand Cat No. 10521 x2
درب نرم /سخت  40mm Legrand Cat No. 10520 / 10500
پارتیشن جدا کننده درب  Legrand Cat No. 10472 x2

پیکر بندی پنجم: با دو درب 40mm و یک درب 85mm

Adaptable DLP trunking 195x 50 – 3 compartment
بدنه ترانکینگ 195×50
Legrand Cat No. 10452
درب نرم /85mm Legrand Cat No. 10522
درب نرم /سخت  40mm Legrand Cat No. 10520 / 10500 x2
پارتیشن جدا کننده درب  Legrand Cat No. 10472 x2

پیکر بندی ششم : با چهار درب 40mm

Adaptable DLP trunking 195x 50 – 4 compartment
بدنه ترانکینگ 195×50
Legrand Cat No. 10452
درب نرم /سخت  40mm Legrand Cat No. 10520 / 10500 x4
پارتیشن جدا کننده درب  Legrand Cat No. 10472 x3

معرفی اتصالات

Changeable internal angle
گوشه داخلی °85 تا °95 دارای پارتیشن
برای ترانکینگ های عمق 50mm
Legrand Cat No. 10606

internal angle partition
پارتیشن نگهدارنده درب در گوشه داخلی برای ترانکینگ عمق 50mm
Legrand Cat No. 10611

Changeable external angle
گوشه خارجی °60 تا °120 دارای پارتیشن
برای ترانکینگ های عمق 50mm
Legrand Cat No. 10635

external angle partition
پارتیشن نگهدارنده درب در گوشه خارجی برای ترانکینگ عمق 50mm
Legrand Cat No. 10632

Flat Junction
سه راهی مودولار
برای ترانکینگ های عمق 50mm
Legrand Cat No. 10732 

Partition Junction
پارتیشن سه راهی
برای ترانکینگ های عمق 50mm
Legrand Cat No. 10742 

سه راهی دهان 80 برای ترانکینگ 105*50 لگراندFlat Junction
سه راهی دهانه 80mm
برای اتصال به ترانکینگ 50*80
Legrand Cat No. 10735

مسدود کننده ترانکینگ 150 لگراندEnd Cap
مسدود کننده
برای ترانکینگ 50*195
Legrand Cat No. 10707

Changeable Flat Angle
گوشه تخت °90
برای ترانکینگ سایز 50×195
Legrand Cat No. 10792

Separation partition
پارتیشن زیر درب
برای ترانکینگ عمق 50mm
Legrand Cat No. 10582

Division partition
پارتيشن برای تفكيك فضاي DLP
و نصب درب به عمق 50mm
Legrand Cat No. 10472

Body joint
قطعه اتصال بدنه ترانکینگ
.
Legrand Cat No. 10691

Cover joint  for width 130 mm
قطعه اتصال درب 130mm
Legrand Cat No. 10804

Cover joint  for width 85 mm
قطعه اتصال درب 85mm
Legrand Cat No. 10802

Cover joint  for width 65 mm
قطعه اتصال درب 65mm
Legrand Cat No. 10801

Cover joint  for width 40 mm
قطعه اتصال درب 40mm
Legrand Cat No. 10800

Base for clamp for power cable
پایه نگهدارنده کابل با قابلیت نصب بست کمربندی
Legrand Cat No. 30881

Cable holding clips
for 65mm cover
گیره نگهدارنده کابل برای درب 655mm
Legrand Cat No. 10681

Cable holding clips
for 40mm or 85mm cover
گیره نگهدارنده کابل برای درب 40 و 85mm
Legrand Cat No. 10682

Cable holding clips for o 130mm or 180mm cover
گیره نگهدارنده کابل برای درب 130 و 180mm
Legrand Cat No. 10686

کادر و پایه 2 ماژول برای درب 65mm لگراندa 2 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 4 ماژول برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10952

کادر و پایه 4 ماژول برای درب 65mm لگراندa 4 modules Mosaic supporta
for cover 65 mm
کادر و پایه 4 ماژول برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10954

کادر و پایه 6 ماژول برای درب 65mma 6 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 6 ماژول برای درب65mm
Legrand Cat No. 10956

a 8 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 8 ماژول برای درب65mm
Legrand Cat No. 10958

a 2 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 2 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10992

a 4 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 4 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10994

a 6 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 6 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10996

a 8 modules Mosaic support
for cover 85mm
کادر و پایه 8 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10998

a 1 modules  Mosaic support
for cover 40mm
کادر و پایه 1ماژول برای درب 40mm
Legrand Cat No. 10910

a 10 modules Din rail equipment
Lexic for DLP cover 130mm
کادر و پایه 10ماژول مینیاتوری برای درب 130mm
Legrand Cat No. 10905

ترانکینگ یا داکت لگراند 50*150 مدل adaptable

Legrand Adaptable Trunking 150 x 50 Cat. No 104 32

با امکان چهار نوع پیکربندی ( Configuration )

این ترانکینگ با عرض 150 و عمق 50 میلی متر ، دارای سه ریل جهت نصب پارتیشن می باشد و چهار مدل پیکر بندی متفاوت را پشتیبانی می کند :

مشخصات فنی ترانکینگ 150*50 لگراند اصل فرانسه

پیکر بندی اول : با یک درب 130mm

Adaptable DLP trunking 150x 50 – 1 compartment
بدنه ترانکینگ 150×50
Legrand Cat No. 10432
درب نرم /سخت  130mm Legrand Cat No. 10524 / 10504
0
0

پیکر بندی دوم: با یک درب 40 و یک درب 85mm

Adaptable DLP trunking 150x 50 – 2 compartment
بدنه ترانکینگ 150×50
Legrand Cat No. 10432
درب نرم /  85mm Legrand Cat No. 10522
درب نرم /سخت  40mm Legrand Cat No. 10520 / 10500
پارتیشن جدا کننده درب  Legrand Cat No. 10472

پیکر بندی سوم : با دو درب 65mm

Adaptable DLP trunking 150x 50 – 2 compartment
بدنه ترانکینگ 150×50
Legrand Cat No. 10432
درب نرم  65mm Legrand Cat No. 10521 x2
پارتیشن جدا کننده درب  Legrand Cat No. 10472
0

پیکر بندی چهارم : با سه درب 40mm

Adaptable DLP trunking 150x 50 – 3 compartment
بدنه ترانکینگ 150×50
Legrand Cat No. 10432
درب نرم /سخت  40mm Legrand Cat No. 10524 /10504 x3
پارتیشن جدا کننده درب  Legrand Cat No. 10472 x2
0

معرفی اتصالات

Changeable internal angle
گوشه خارجی °60 تا °120
برای ترانکینگ های عمق 50mm
Legrand Cat No. 10602

internal angle partition
پارتیشن نگهدارنده درب در گوشه داخلی
برای ترانکینگ عمق 50mm
Legrand Cat No. 10611

Changeable external angle
گوشه داخلی °85 تا °95
برای ترانکینگ های عمق 50mm
Legrand Cat No. 10622

external angle partition
پارتیشن نگهدارنده درب در گوشه خارجی
برای ترانکینگ عمق 50mm
Legrand Cat No. 10632

Flat Junction
سه راهی مودولار
برای ترانکینگ های عمق 50mm
Legrand Cat No. 10732

Partition Junction
پارتیشن سه راهی
برای ترانکینگ های عمق 50mm
Legrand Cat No. 10742 

سه راهی دهان 80 برای ترانکینگ 105*50 لگراندFlat Junction
سه راهی دهانه 80mm
برای اتصال به ترانکینگ 50*80
Legrand Cat No. 10735

مسدود کننده ترانکینگ 150 لگراندEnd Cap
مسدود کننده
برای ترانکینگ 50*150
Legrand Cat No. 10706

Changeable Flat Angle
گوشه تخت °90
برای ترانکینگ سایز 50×150
Legrand Cat No. 10789

Division partition
پارتيشن برای تفكيك فضاي DLP
و نصب درب به عمق 50mm
Legrand Cat No. 10472

Separation partition
پارتیشن زیر درب
برای ترانکینگ عمق 50mm
Legrand Cat No. 10582

Body joint
قطعه اتصال بدنه ترانکینگ
.
Legrand Cat No. 10691

Cover joint  for width 130 mm
قطعه اتصال درب 130mm
Legrand Cat No. 10804

Cover joint  for width 85 mm
قطعه اتصال درب 85mm
Legrand Cat No. 10802

Cover joint  for width 65 mm
قطعه اتصال درب 65mm
Legrand Cat No. 10801

Cover joint  for width 40 mm
قطعه اتصال درب 40mm
Legrand Cat No. 10800

Base for clamp for power cable
پایه نگهدارنده کابل با قابلیت نصب بست کمربندی
Legrand Cat No. 30881

Cable holding clips
for 65mm cover
گیره نگهدارنده کابل برای درب 655mm
Legrand Cat No. 10681

Cable holding clips
for 40mm or 85mm cover
گیره نگهدارنده کابل برای درب 40 و 85mm
Legrand Cat No. 10682

Cable holding clips for o 130mm or 180mm cover
گیره نگهدارنده کابل برای درب 130 و 180mm
Legrand Cat No. 10686

کادر و پایه 2 ماژول برای درب 65mm لگراندa  2 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 2 ماژول برای درب65mm
Legrand Cat No. 10952

کادر و پایه 4 ماژول برای درب 65mm لگراندa  4 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 4 ماژول برای درب65mm
Legrand Cat No. 10954

کادر و پایه 6 ماژول برای درب 65mma 6 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 6 ماژول برای درب65mm
Legrand Cat No. 10956

a 8 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 8 ماژول برای درب65mm
Legrand Cat No. 10958

a 2 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 2 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10992

a 4 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 4 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10994

a 6 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 6 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10996

a 8 modules Mosaic support
for cover 85mm
کادر و پایه 8 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10998

a 1 modules  Mosaic support
for cover 40mm
کادر و پایه 1ماژول برای درب 40mm
Legrand Cat No. 10910

a 10 modules Din rail equipment
Lexic for DLP cover 130mm
کادر و پایه 10ماژول مینیاتوری برای درب 130mm
Legrand Cat No. 10905

ترانکینگ یا داکت لگراند 50*105 مدل adaptable

Legrand Adaptable Trunking 105 x 50 Cat. No 104 22

با امکان دو نوع پیکربندی ( Configuration )

داکت لگراند 50*105 ( عرض 105 و عمق 50 میلی متر) ، دارای سه ریل جهت نصب پارتیشن می باشد و دو مدل پیکر بندی متفاوت را پشتیبانی می کند :

مشخصات فنی ترانکینگ 105*50 سری Adaptable لگراند فرانسه

پیکر بندی اول :با یک درب 85mm

Adaptable DLP trunking 105x 50 – 1 compartment
بدنه ترانکینگ 105×50
Legrand Cat No. 10422
درب نرم  85mm Legrand Cat No. 10522
0

پیکر بندی دوم : با دو درب 40mm

Adaptable DLP trunking 105x 50 – 2 compartment
بدنه ترانکینگ 105×50
Legrand Cat No. 10422
درب نرم /سخت 40mm Legrand Cat No. 10520 / 10500
پارتیشن جدا کننده درب Legrand Cat No. 10472

Changeable internal angle
گوشه داخلی °85 تا °95
برای ترانکینگ های عمق 50mm
Legrand Cat No. 10602

internal angle partition
پارتیشن نگهدارنده درب در گوشه داخلی برای ترانکینگ عمق 50mm
Legrand Cat No. 10611

Changeable external angle
گوشه خارجی °60 تا °120
برای ترانکینگ های عمق 50
Legrand Cat No. 10622

external angle partition
پارتیشن نگهدارنده درب در گوشه خارجی برای ترانکینگ عمق 50mm
Legrand Cat No. 10632

Flat Junction
سه راهی مودولار
برای ترانکینگ های عمق 50mm
Legrand Cat No. 10732

Partition Junction
پارتیشن سه راهی
برای ترانکینگ های عمق 50mm
Legrand Cat No. 10742 

سه راهی دهانه 80 برای ترانکینگ 105*50 لگراندFlat Junction
سه راهی دهانه 80mm
برای اتصال به ترانکینگ 50*80
Legrand Cat No. 10735

End Cap
مسدود کننده
برای ترانکینگ 50*105
Legrand Cat No. 10702

زاویه تخت ترانکینگ 105*50 لگراندChangeable Flat Angle
گوشه تخت °90
برای ترانکینگ سایز 50×105
Legrand Cat No. 10785

Cover joint  for width 40 mm
قطعه اتصال درب 40mm
.
Legrand Cat No. 10800

Cover joint  for width 85 mm
قطعه اتصال درب 85mm
.
Legrand Cat No. 10802

رابط بدمه ترانکینگ 105*50Body joint
قطعه اتصال بدنه ترانکینگ
.
Legrand Cat No. 10691

Division
پارتیشن جدا کننده برای تفکیک فضای ترانکینگ عمق 50mm و نصب درب
Legrand Cat No. 10472

Sepration partition
پارتیشن زیر درب برای ترانکینگ های عمق 35/50mm
Legrand Cat No. 10582

Base for clamp for power cable
پایه نگهدارنده کابل با قابلیت نصب بست کمربندی
Legrand Cat No. 30881

Cable holding clips
for 40mm or 85mm cover
گیره نگهدارنده کابل برای درب 40 و 85mm
Legrand Cat No. 10682

a 2 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 8 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10992

a 4 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 4 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10994

a 6 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 6 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10996

a 8 modules Mosaic support
for cover 85mm
کادر و پایه 8 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10998

a 1 modules  Mosaic support
for cover 40mm
کادر و پایه 1ماژول برای درب 40mm
Legrand Cat No. 10910

تنها تفاوت اتصالات این دو مدل پیکربندی در استفاده از پارتیشن مخصوص گوشه داخلی ، خارجی و سه راهی برای نگهداری درب است .

ترانکینگ یا داکت لگراند 35*105 مدل adaptable

Legrand Adaptable Trunking 105 x 35 Cat. No 104 21

با امکان یک نوع پیکربندی ( Configuration )

این ترانکینگ با عرض 105 و عمق 35 میلی متر ، دارای دو ریل جهت نصب پارتیشن می باشد و اگرچه فقط یک پیکر بندی با درب 85 میلیمتر را پشتیبانی می کند ولی در نصب کادر و پایه و مکانیزم ها چون جثه مکانیزم موزائیک بین دو ریل قرار می گیرد، به نمای تمام شده زیباتر با عمق نازک تر منجر می گردد.

داکت و ترانکینگ 105*35 لگراند

Adaptable DLP trunking 105 x 35 – 1 compartment
Legrand Cat No. 10421

Legrand Cat No.10522

معرفی اتصالات

Changeable Flat Angle
گوشه تخت °90
برای ترانکینگ سایز 35×105
Legrand Cat No. 10784

سه راهی دهان 80 برای ترانکینگ 105*50 لگراندFlat Junction
سه راهی دهانه 80mm برای اتصال به ترانکینگ 50/35*80
Legrand Cat No. 10735

Changeable internal angle
گوشه داخلی °85 تا °95
برای ترانکینگ های عمق 35mm
Legrand Cat No. 10601

Changeable external angle
گوشه خارجی °60 تا °120
برای ترانکینگ های عمق 35
Legrand  Cat No. 10621

End Cap
مسدود کننده
برای ترانکینگ 35*105
Legrand Cat No. 10701

Sepration partition
پارتیشن زیر درب برای ترانکینگ های عمق 35/50mm
Legrand Cat No. 10582

Cover joint  for width 85 mm
قطعه اتصال درب 85mm
.
Legrand Cat No. 10802

Body joint
قطعه اتصال بدنه ترانکینگ
.
Legrand Cat No. 10691

Partition Junction
پارتیشن سه راهی
برای ترانکینگ های عمق 35mm
Legrand Cat No. 10741 

Flat Junction
سه راهی مودولار
برای ترانکینگ های عمق 35mm
Legrand Cat No. 10731

Cable holding clips
for 40mm or 85mm cover
گیره نگهدارنده کابل برای درب 40 و 85mm
Legrand Cat No. 10682

Base for clamp for power cable
پایه نگهدارنده کابل
با قابلیت نصب بست کمربندی

Legrand Cat No. 30881

a 2 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 8 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10992

a 4 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 4 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10994

a 6 modules Mosaic support
for cover 85 mm
کادر و پایه 6 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10996

a 8 modules Mosaic support
for cover 85mm
کادر و پایه 8 ماژول برای درب85mm
Legrand Cat No. 10998

کادر و پایه و تجهیزات جانبی قابل نصب بر روی ترانکینگ لگراند مدل Adaptable

Legrand Adabtable DLP Trunking accessories

Capacity change

Cat No.  106 87 + 10688

Clip for 65، 85 and 180 mm cover

Cat No. 106 81 / 82 / 86

Cable tie base

Cat No. 308 81

Capacity change

Cat No. 106 87 +10688 +10689

cable management for flat junction

Cat No. 107 83

cable management for flat angle

Cat No. 107 82

Wall crossing

Cat No. 106 98

cable management for external angle

Cat No. 107 81

Junction for floorduct

Cat No. 106 90

cable management for internal angle

Cat No. 107 80

Junction for change

Cat No. 107 70 / 71 / 72 / 73

تصاویر نمونه اتصالات نصب شده به طور on site

با استفاده از تجهیزات بالا ،به این کیفیت در نصب می توان دست یافت.

ترانکینگ و داکت لگراند 150
نصب نگهدارنده کابل در ترانکینگ دیواری لگراند 50*150
نصب گوشه تخت ترانکینگ دیواری لگراند

هدایت سه نوع کابل برق ،شبکه و تلفن در گوشه داخلی و گوشه تخت به کمک پارتیشن ،Division و قطعه های  Legrand Cat No. 10782 ،Legrand Cat No. 10780 و Legrand Cat No. 30881

تصاویر نصب شده نمونه کار تجربی on site

با استفاده از تجهیزات بالا ،به این کیفیت در نصب می توان دست یافت.

legrand adaptable trunking installation

هدایت سه نوع کابل برق ،شبکه و تلفن در گوشه تخت به کمک پارتیشن ،Division و قطعه 10782

 

legrand adaptable trunking installation

هدایت سه نوع کابل در گوشه داخلی  به کمک پارتیشن ، Division و قطعه 10780 و 30881

لوازم جانبی ترانکینگ و داکت لگراند

Legrand Adabtable DLP Trunking support frames

فریم 8 ماژول لگراند مخصوص ترانکینگ adaptable
فریم 6 ماژول لگراند مخصوص ترانکینگ adaptable
فریم 4 ماژول لگراند مخصوص ترانکینگ adaptable
فریم2ماژول لگراند مخصوص ترانکینگ adaptable

کادر و پایه 8 ماژول برای داکت لگراند 50*150

Mosaic support  for cover 65 mm

8 modules

کادر و پایه 8 ماژول برای درب 65mm

Cat No. 109 58

کادر و پایه 8 ماژول برای درب 85mm

Mosaic support  for cover 85 mm

8 modules

کادر و پایه 8 ماژول برای درب 85mm

Cat No. 109 98

کادر و پایه 6 ماژول برای داکت لگراند 50*150

Mosaic support  for cover 65 mm

6 modules

کادر و پایه 6 ماژول برای درب 65mm

Cat No. 109 56

کادر و پایه 6 ماژول برای درب 85mm

Mosaic support  for cover 85 mm

6 modules

کادر و پایه 6 ماژول برای درب 85mm

Cat No. 109 96

کادر و پایه 4 ماژول برای داکت لگراند 50*150

Mosaic support for cover 65 mm

4 modules

کادر و پایه 4 ماژول برای درب 65mm

Cat No. 109 54

کادر و پایه 4 ماژول برای درب 85mm

Mosaic support  for cover 85 mm

4 modules

کادر و پایه 4 ماژول برای درب 85mm

Cat No. 109 94

کادر و پایه 2 ماژول برای داکت لگراند 50*150

Mosaic support  for cover 65 mm

 2 modules

کادر و پایه 2 ماژول برای درب 65mm

Cat No. 109 52

کادر و پایه 2 ماژول برای درب 85mm

Mosaic support  for cover 85 mm

2 modules

کادر و پایه 2 ماژول برای درب 85mm

Cat No. 109 92

کلیه پریز های برق ، تلفن، سوکت شبکه و فیبر نوری نوع موزاییک در بدنه ترانکینگ لگراند مدل adaptable نیز قابل نصب بوده و به کار برده می شوند .

راهنمای انتخاب سایز ترانکینگ لگراند بر حسب حجم کابل برق و شبکه

1. جدول محاسبه حجم کابل برق

محاسبه حجم انواع کابل

2. جدول محاسبه حجم کابل شبکه لگراند

محاسبه حجم کابل شبکه لگراند

جدول انتخاب ظرفیت ترانکینگ Adaptable لگراند فرانسه

ظرفیت داکت لگراند 50*105
ظرفیتترانکینگ و داکت لگراند 50*150
ظرفیت داکت لگراند 50*195

جدول انتخاب ظرفیت گوشه های داخلی ،خارجی ،تخت و سه راهی

ظرفیت تجهیزات جانبی ترانکینگ لگراند
ظرفیت گوشه های داکت لگراند 50*150
انتخاب ظرفیت اتصالات داکت و ترانکینگ لگراند

دو اصطلاح مهم " مکانیزم " و " ماژول " در خانواده کلید و پریز موزاییک پروگرام

مکانیزم/ Mechanism

در خانواده کلید و پریز های موزاییک پروگرام , دو اصطلاح پر کابرد و جدید “مکانیزم/ Mechanism ” و” مودول/ ماژول (module) ” توسط لگراند فرانسه تعریف شده اند که در مکالمات روز مره افراد زیادی معانی آنها را اشتباه و جابجا به کار میگیرند. بطوریکه اصطلاح “مکانیزم ” به قطعه اصلی داخل قاب کلید و پریز ها اطلاق می گردد.  لگراند فرانسه از اصطلاح مکانیزم برای شمارش ، بیان کاربرد ، تعیین نوع هر کلید و پریز و معرفی المان های مختلف به کار رفته در هر نقطه از پلان پروژه استفاده می نماید . مثلا” در پروژه ها میگوییم ، 2 عدد مکانیزم برق شهری ، یا 15 عدد مکانیزم تلفن و یا یک عدد مکانیزم شبکه .

مودول/ ماژول module

اصطلاح مودول یا ماژول صرفا” بیان کننده ابعاد فیزیکی و سایز بدنه مکانیزم ها در خانواده موزاییک پروگرام می باشد. ومفهوم آن فقط برای محاسبه ظرفیت لازم در داخل قاب و کادرحلقه انتخابی و یا مثلا برای سنجش خرید جعبه پریز کف خواب متناسب با سر جمع سایز مکانیزم ها استفاده می شود. مثل سایز مکانیزم های برق شهری که چون پهن هستند سایز آنها ذاتا” دو ماژول می باشد. یا برخی مکانیزم های باریک شبکه که سایز آن یک مودول هست. به این ترتیب به صرف بیان اصطلاح ” مودول ” ، آن به معنی و مفهوم شمارش کردن تعداد و یا نام بردن کلید و پریزها نخواهد بود. به بیان دیگر اصطلاح مودول َ هرگز به معنی تعداد پورت و یا ابزاری برای شمارش المانهای بکار رفته در طرح یک مجموعه کلید و پریز نمی باشد.

الگوی سایز و ابعاد مکانیزم موزاییک پروگرام

1 – پریز یا کلید موزاییک پروگرام با سایز یک ماژول یعنی ،‌ مکانیزم باریک ، به شکل مستطیل و به ابعاد 45X22/5 میلیمتر .

2 – پریز یا کلید موزاییک پروگرام با سایز دو ماژول یعنی ، مکانیزم پهــن ، به شکل مربع و به ابعاد 45X 45 میلیمتر .

3 – در مورد مکانیزم های پریز برق ، تقریبا در هیچ استانداردی به جز استاندارد برق ایتالیاَ‌، تولیداتی برای نوع باریک و یک مودول آن وجود ندارد .

4 – کوچکترین واحد مکانیزم ساخته شده لگراند که بیشتر در خصوص Voice و Data  کاربرد دارند ، یک ماژول می باشد.

تنها ترانکینگ دفنی کلیپسی با‏قابلیت ایجاد کانال‏‏ های متعدد کابل 

دارای جعبه تقسیم /کف خواب فلزی با امکان تنظیم ارتفاع

درب و کادر رو پایه های همگون با ترانکینگ های بزرگ

بسته بندی و نمای جدید نصب ، مصرف آسان برای پروژه های بزرگ

برای  اتصال به ستون های مجازی های لگراند

قابل اتصال به جعبه پریز های روکار لگراند – انتقال کفی کابل

مناسب برای Home/Office و پروژه های دوربین مدار بسته

دارای گوشه و زوایا برای اتصال به سایر ترانکینگ ها

انواع ترانکینگ های لگراند فرانسه به ترتیب سایز

برای آشنایی بیشتر کارفرمایان ، مشاوران و طراحان پروژه

محصول دکوراتیو اختصاصی بازار کشور فرانسه

مناسب برای نصب رومیزی و سه کنج کف ، سقف و دیوارها

اتصالات پیشرفته تر ترانکینگ های لگراند

برای ایجاد کیفیت و تضمین دوام پروژه

 داکت با گوشه های کلیپسی  و بدنه با دوام  بیشتر

مناسب برای مصارف چند منظوره  در انواع شبکه ها