• ترانکینگ لگراند فرانسه مدل Adaptable

ترانکینگ لگراند فرانسه مدل Adaptable

معرفی ویژگی های ترانکینگ یا داکت لگراند گروه Adaptable

داکت لگراند 50*105 معروف ترین سایز از ترانکینگ های سری Adaptable لگراند فرانسه است . ویژگی مهم خانواده Adaptable لگراند، قابلیت پیکربندی ( Modularity ) برای ملاحظه الزامات بسیار با اهمیت و متنوع مانند Separation ، قوانین خم ، ایزوله کردن در برابر EMC و سایر اصول بالادستی در طراحی زیرساخت می باشند. این قابلیت از دو نوع پیکربندی در داکت لگراند 50*105 شروع و تا پنج مدل پیکربندی در داکت 65*220 ادامه دارد .

به دلیل وجود ریل های فراوان روی بدنه این مدل ترانکینگ و تنوع 5 مدل درب نرم و سخت از سایز 40mm تا 180mm ، امکان پیکربندی های متفاوتی را بسته به نوع و تعداد کابل های عبوری پدید می آورد .

ترانکینگ لگراند مدل Adaptable به ترتیب سایز

ترانکینگ یا داکت لگراند 35*105 مدل adaptable

Legrand Adaptable Trunking 105 x 35 Cat. No 104 21

با امکان یک نوع پیکربندی ( Configuration )

این ترانکینگ با عرض 105 و عمق 35 میلی متر ، دارای دو ریل جهت نصب پارتیشن می باشد و اگرچه فقط یک پیکر بندی با درب 85 میلیمتر را پشتیبانی می کند ولی در نصب کادر و پایه و مکانیزم ها چون جثه مکانیزم موزائیک بین دو ریل قرار می گیرد، به نمای تمام شده زیباتر با عمق نازک تر منجر می گردد.

Adaptable DLP trunking 105 x 35 – 1 compartment

داکت لگراند 35*105

Cat No. 104 21 + 105 22

داکت و ترانکینگ 105*35 لگراند

گوشه تخت ترانکینگ لگراند

Changeable Flat Angle

Cat No. 107 84

سه راهی ترانکینگ لگراند

Flat Junction

Cat No. 107 31

Changeable internal angle

Cat No. 106 01

گوشه خارجی ترانکینگ لگراند

Changeable external angle

Cat No. 106 21

ترانکینگ یا داکت لگراند 50*105 مدل adaptable

Legrand Adaptable Trunking 105 x 50 Cat. No 104 22

با امکان دو نوع پیکربندی ( Configuration )

داکت لگراند 50*105 ( عرض 105 و عمق 50 میلی متر) ، دارای سه ریل جهت نصب پارتیشن می باشد و دو مدل پیکر بندی متفاوت را پشتیبانی می کند :

پیکر بندی اول :با یک درب 85mm

Adaptable DLP trunking 105 x 50 – 1 compartment

داکت لگراند 50*105

Cat No. 104 22 + 105 22

ترانکینگ 105*50 لگراند با درب 85

پیکر بندی دوم : با دو درب 40mm

برای نصب دو درب 40mm بر روی داکت لگراند 50*105 ،باید یک  Division  عمق 50mm با پارت نامبر  104.72 روی ریل وسط بدنه ترانکینگ نصب گردد.

Adaptable DLP trunking 105 x 50 – 2 compartment

داکت لگراند 50*105

Cat No. 104 22 + 2 x  105 20

اتصالات مشترک

ترانکینگ 105*50 لگراند با دو درب 40

گوشه داخلی داکت لگراند105*50

Changeable Flat Angle

Cat No. 107 85

سه راهی دهانه 80 لگراند

Flat Junction

Cat No. 107 35

گوشه خارجی ترانکینگ لگراند

Changeable internal angle

Cat No. 106 02

Changeable external angle

Cat No. 106 22

سه راهی مودولار ترانکینگ لگراند Flat Junction

Cat No. 107 32

مسدود کننده ترانک 105 لگراند End Cap

Cat No. 107 02

تنها تفاوت اتصالات این دو مدل پیکربندی در گوشه داخلی و خارجی است ، در پیکربندی دوم برای نگهداری درب در گوشه ها استفاده از پارتیشن مخصوص ضروری است .

external angle partition

Cat No. 106 11

 internal angle partition

Cat No.  106 32

ترانکینگ یا داکت لگراند 50*150 مدل adaptable

Legrand Adaptable Trunking 150 x 50 Cat. No 104 32

با امکان چهار نوع پیکربندی ( Configuration )

این ترانکینگ با عرض 150 و عمق 50 میلی متر ، دارای سه ریل جهت نصب پارتیشن می باشد و چهار مدل پیکر بندی متفاوت را پشتیبانی می کند :

پیکر بندی اول : با یک درب 130mm

سه راهی مودولار ترانکینگ لگراند

Flat Junction

2 X Cat No. 107 32

مسدود کننده داکت لگراند 50*150

End Cap

Cat No. 107 06

داکت لگراند 50*150 ساخت فرانسهAdaptable DLP trunking 150 x 50 – 1 compartment

داکت لگراند 50*150

Cat No. 104 32 + 105 04 / 10524

Changeable Flat Angle

Cat No. 107 89

Changeable external angle

Cat No. 106 22

گوشه خارجی ترانکینگ لگراند

Changeable internal angle

Cat No. 106 02

Flat Junction

Cat No. 107 35

پیکر بندی دوم : با یک درب 40mm و یک درب 85mm

برای نصب این پیکربندی یک  Division  عمق 50mm با پارت نامبر  104.72 روی ریل اول یا آخر بدنه ترانکینگ نصب می گردد.

سه راهی مودولار ترانکینگ لگراند

Flat Junction

2 X Cat No. 107 32

End Cap

Cat No. 107 06

Adaptable DLP trunking 150 x 50 – 2 compartment

 داکت لگراند 50*150

Cat No. 104 32 +  105 20 + 105 22

گوشه تخت داکت لگراند50*150Changeable Flat Angle

Cat No. 107 89

گوشه خارجی داکت لگراند50*150

Changeable external angle

Cat No. 106 35

گوشه داخلی داکت لگراند 50*150

Changeable internal angle

Cat No. 106 06

کادر یک ماژول مخصوص درب 40 ترانکینگ لگراند 1 modules  Mosaic support for cover 40

   Cat No. 109 10

پیکر بندی سوم : با دو درب 65mm

برای نصب این پیکربندی یک  Division  عمق 50mm با پارت نامبر  104.72 روی ریل وسط بدنه ترانکینگ نصب می گردد.

Flat Junction

2 X Cat No. 107 32

مسدود کنند داکت لگراند 150*50

End Cap

Cat No. 107 06

داکت لگراند 50*150 با دو درب 65

Adaptable DLP trunking 150 x 50 – 2 compartment

داکت لگراند 50*150

Cat No. 104 32 + 2 x 105 21

گوشه تخت لگراند ترانک 150 لگراند

Changeable Flat Angle

Cat No. 107 89

گوشه خارجی ترانک لگراند150*50

Changeable external angle

Cat No. 106 35

زائیه داخلی ترانکینگ 150*50 لگراند فرانسه

Changeable internal angle

Cat No. 106 06

سه راهی دهانه 80 ترانکینگ لگراند

Flat Junction

Cat No. 107 35

پیکر بندی چهارم : با سه درب 40mm

برای نصب این پیکربندی دو  Division  عمق 50mm با پارت نامبر  104.72 روی ریل اول و آخر بدنه ترانکینگ نصب می گردد.

Flat Junction

2 X Cat No. 107 32

مسدود کننده 150 لگراند

End Cap

Cat No. 107 06

بدنه ترانکینگ 150*50 لگراند فرانسه

Adaptable DLP trunking 150 x 50 – 3 compartment

داکت لگراند 50*150

Cat No. 104 32 + 3 x  105 20

گوشه تخت150*50 لگراند

Changeable Flat Angle

Cat No. 107 89

گوشه خارجی ترانک 150 به همراه دو پارتیشن

Changeable external angle

Cat No. 106 22 + 2 x 10611

گوشه داخلی ترانک لگراند

Changeable internal angle

Cat No. 106 02 + 2 x 106 32

کادر یک ماژول ترانک درب 40 لگراند

1 modules  Mosaic support for cover 40

   Cat No. 109 10

ترانکینگ یا داکت لگراند 50*195 مدل adaptable

Legrand Adaptable Trunking 195 x 50 Cat. No 104 52

با امکان پنج نوع پیکربندی ( Configuration )

این ترانکینگ با عرض 195 و عمق 50 میلی متر ، دارای پنج ریل جهت نصب پارتیشن می باشد و پنج مدل پیکر بندی متفاوت را پشتیبانی می کند :

پیکر بندی اول : با یک درب 40mm و یک درب 130mm

برای نصب این پیکربندی یک  Division  عمق 50mm با پارت نامبر  104.72 روی ریل اول یا آخر بدنه ترانکینگ نصب می گردد.

Flat Junction

3 x Cat No. 107 32

مسدود کننده ترانکینگ لگراند 195*50

End Cap

Cat No. 107 07

Division

Cat No. 10472

داکت لگراند 195*50 لگراند

Adaptable DLP trunking 195 x 50 – 2 compartment

داکت لگراند 50*195

Cat No. 104 52 + 105 24 +10520

گوشه تخت ترانکینگ 15 لگراند

Changeable Flat Angle

Cat No. 107 92

گوشه خارجی ترانکینگ لگراند195

Changeable external angle

Cat No. 106 35

Changeable internal angle

Cat No. 106 06

کادر یک ماژول لگراند مخصوص درب 40

1 modules  Mosaic support for cover 40

   Cat No. 109 10

پیکر بندی دوم : با دو درب 85mm

برای نصب این پیکربندی یک  Division  عمق 50mm با پارت نامبر  104.72 روی ریل وسط بدنه ترانکینگ نصب می گردد.

Flat Junction

3 X Cat No. 107 32

مسدود کننده 195 لگراند

End Cap

Cat No. 107 07

Division

Cat No. 10472

داکت 195 لگراند با دو درب 85

Adaptable DLP trunking 195 x 50 – 2 compartment

داکت لگراند 50*195

Cat No. 104 52 + 2 x 105 22

گوشه تخت داکت لگراند195

Changeable Flat Angle

Cat No. 107 92

گوشه خارجی لگراند 195*50

Changeable external angle

Cat No. 106 35

گوشه داخلی داکت 195 لگراند

Changeable internal angle

Cat No. 106 06

Flat Junction

Cat No. 107 35

پیکر بندی سوم : با با دو درب 65mm و یک درب 40mm

برای نصب این پیکربندی دو  Division  عمق 50mm با پارت نامبر  104.72 روی ریل دوم و چهارم بدنه ترانکینگ نصب می گردد.

Flat Junction

3 X Cat No. 107 32

مسدود کننذه ترانکینگ لگراند

End Cap

Cat No. 107 07

Division

Cat No. 10472

داکت لگراند 195*50 با سه درب

Adaptable DLP trunking 195 x 50 – 3 compartment

داکت لگراند 50*195

Cat No. 104 52 + 105 20 + 2 x 10521

گوشه تخت لگراند 195

 

Changeable Flat Angle

Cat No. 107 92

گوشه خارجی ترانکینگ 195 لگراند

Changeable external angle

Cat No. 106 22 + 2 x 10611

زاویه بیرونی داکت 195 لگراند

Changeable internal angle

Cat No. 106 02 + 2 x 106 32

کادر مخصوص درب 40 ترانک لگراند

1 modules  Mosaic support for cover 40

   Cat No. 109 10

پیکر بندی چهارم : با دو درب 40mm و یک درب 85mm

برای نصب این پیکربندی دو  Division  عمق 50mm با پارت نامبر  104.72 روی ریل اول و آخر بدنه ترانکینگ نصب می گردد.

Flat Junction

3 X Cat No. 107 32

End Cap

Cat No. 107 07

Division

Cat No. 10472

داکت 195 لگراند با دو درب 40

Adaptable DLP trunking 195 x 50 – 3 compartment

داکت لگراند 50*195

Cat No. 104 52 +2 x 105 20 + 105 21

گوشه تخت 50*195 ترانک لگراند

 

Changeable Flat Angle

Cat No. 107 92

گوشه خارجی ترانک لگراند

Changeable external angle

Cat No. 106 22 + 2 x 10611

زاویه داخلی 195 لگراند

Changeable internal angle

Cat No. 106 02 + 2 x 106 32

کادر یک ماژول لگراند برای ترانکینگ با درب 40

1 modules  Mosaic support for cover 40

   Cat No. 109 10

پیکر بندی پنجم : با چهار درب 40mm

برای نصب این پیکربندی سه  Division  عمق 50mm با پارت نامبر  104.72 روی ریل اول، سوم و آخر بدنه ترانکینگ نصب می گردد.

سه راهی مودولار ترانکینگ لگراند

Flat Junction

3 X Cat No. 107 32

ته بند 195 لگراند

End Cap

Cat No. 107 07

Division

Cat No. 10472

ترانک 195 لگراند چهار طبقه

Adaptable DLP trunking 195 x 50 – 4 compartment

داکت لگراند 50*195

Cat No. 104 52 + 4 x 105 20

زائیه 90 درجه مخصوص ترانک 195 لگراندChangeable Flat Angle

Cat No. 107 92

زاویه بیرونی ترانک لگراند

Changeable external angle

Cat No. 106 22 + 3 x 10611

گوشه داخلی ترانک لگراند

Changeable internal angle

Cat No. 106 02 + 3 x 106 32

کادر تک ماژول درب 40 داکت لگراند

1 modules  Mosaic support for cover 40

   Cat No. 109 10

ترانکینگ یا داکت لگراند 65*220 مدل adaptable

Legrand Adaptable Trunking 220 x 65

ترانکینگ 65*220 لگراند فرانسه ، ایده آل برای انتقال کابل های قطور برق و انرژی و Back bone فیبر نوری در محیط Data center (مرکز داده)

در این ترانکینگ ها به دلیل اینکه کاربری اصلی ، انتقال کابل و رسانه با حجم بسیار بالا می باشد ،بی نیاز شدن این گونه مسیر ها در مراکز داده و  Data center از نصب پریز ، شرایط  آرمانی برای تبدیل کردن این ترانکینگ ها صرفاً به عنوان محور انتقال رسانه فراهم نموده است ، به طوریکه به جای حجمی از نصب کادر و پایه ها که برای پریز های مختلف اختصاص داده میشد ، تمام ظرفیت ترانکینگ به ماموریت انتقال کابل های بزرگ تخصیص می یابد .

باامکان چهار نوع پیکربندی ( Configuration )

این ترانکینگ با عرض 220 و عمق 65 میلی متر ، دارای شش ریل جهت نصب پارتیشن می باشد و چهار مدل پیکر بندی متفاوت را پشتیبانی می کند :

پیکر بندی اول : با یک درب 65mm و یک درب 130mm

برای نصب این پیکربندی یک Division عمق 65mm با پارت نامبر 104.73 روی ریل دوم یا پنجم بدنه ترانکینگ نصب می گردد.

Flat Junction

3 x Cat No. 107 33

ته بند 220 لگراند

End Cap

Cat No. 107 08

Division

Cat No. 10473

ترانکینگ 220لگراند

Adaptable DLP trunking 220x 65 – 2 compartment

داکت لگراند 65*220

Cat No. 104 59 + 105 21 +105 24

گوشه تخت لگراند ترانک 220

Changeable Flat Angle

Cat No. 107 96

گوشه درونی ترانکینگ 220 لگراند

Changeable internal angle

Cat No. 106 03 + 10611

گوشه خارجی لگراند 220*65

Changeable external angle

Cat No. 106 23 + 106 33

پیکر بندی دوم : با سه درب 65mm

برای نصب این پیکربندی دو Division عمق 65mm با پارت نامبر 104.73 روی ریل دوم و پنجم بدنه ترانکینگ نصب می گردد.

Flat Junction

3 x Cat No. 107 33

مسدود کننده ترانکینگ لگراند 220 endcap

End Cap

Cat No. 107 08

Division

Cat No. 10473

داکت ترانکینگ65*220 لگراند

Adaptable DLP trunking 220x 65 – 3 compartment

داکت لگراند 65*220

Cat No. 104 59 + 3 x 105 21

گوشه تخت 220لگراند

 

Changeable Flat Angle

Cat No. 107 96

گوشه داخلی 220*65 لگراند

Changeable internal angle

Cat No. 106 03 +  2 x 10611

گوشه خارجی 220*65 ترانک لگراند

Changeable external angle

Cat No. 106 23 + 2 x 106 33

پیکر بندی سوم : با یک درب 40mm، یک درب 65mm و یک درب 85mm

برای نصب این پیکربندی دو Division عمق 65mm با پارت نامبر 104.73 روی ریل اول و چهارم بدنه ترانکینگ نصب می گردد.

سه راهی مودولار ترانکینگ لگراند عمق 65

Flat Junction

3 x Cat No. 107 33

End Cap

Cat No. 107 08

Division

Cat No. 10473

Adaptable DLP trunking 220x 65 – 3 compartment

داکت لگراند 65*220

Cat No. 104 59 + 105 20 + 105 21 + 105 22

گوشه تخت لگراند

 

Changeable Flat Angle

Cat No. 107 96

Changeable internal angle

Cat No. 106 03 +  2 x 10611

Changeable external angle

Cat No. 106 23 + 2 x 106 33

1 modules  Mosaic support for cover 40

   Cat No. 109 10

پیکر بندی چهارم : با سه درب 40mm و یک درب 65mm

برای نصب این پیکربندی سه  Division عمق 65mm با پارت نامبر 104.73 روی ریل اول ، سوم و پنجم بدنه ترانکینگ نصب می گردد.

سه راهی مودولار ترانکینگ لگراند عمق 65

Flat Junction

3 x Cat No. 107 33

End Cap

Cat No. 107 08

Division

Cat No. 10473

Adaptable DLP trunking 220x 65 – 4 compartment

داکت لگراند 65*220

Cat No. 104 59 + 3 x 105 20 + 10521

Changeable Flat Angle

Cat No. 107 96

Changeable internal angle

Cat No. 106 03 +  3 x 10611

Changeable external angle

Cat No. 106 23 + 3 x 106 33

1 modules  Mosaic support for cover 40

   Cat No. 109 10

کادر و پایه و تجهیزات جانبی قابل نصب بر روی ترانکینگ لگراند مدل Adaptable

Legrand Adabtable DLP Trunking accessories

Capacity change

Cat No.  106 87 + 10688

Clip for 65، 85 and 180 mm cover

Cat No. 106 81 / 82 / 86

Cable tie base

Cat No. 308 81

Capacity change

Cat No. 106 87 +10688 +10689

cable management for flat junction

Cat No. 107 83

cable management for flat angle

Cat No. 107 82

Wall crossing

Cat No. 106 98

cable management for external angle

Cat No. 107 81

Junction for floorduct

Cat No. 106 90

cable management for internal angle

Cat No. 107 80

Junction for change

Cat No. 107 70 / 71 / 72 / 73

تصاویر نمونه اتصالات نصب شده به طور on site

با استفاده از تجهیزات بالا ،به این کیفیت در نصب می توان دست یافت.

ترانکینگ و داکت لگراند 150
داکت لگراند 50*150
legrand-Trunking-accessories-01-1

هدایت سه نوع کابل برق ،شبکه و تلفن در گوشه داخلی و گوشه تخت به کمک پارتیشن ،Division و قطعه های  Legrand Cat No. 10782 ،Legrand Cat No. 10780 و Legrand Cat No. 30881

تصاویر نصب شده نمونه کار تجربی on site

با استفاده از تجهیزات بالا ،به این کیفیت در نصب می توان دست یافت.

legrand adaptable trunking installation

هدایت سه نوع کابل برق ،شبکه و تلفن در گوشه تخت به کمک پارتیشن ،Division و قطعه 10782

 

legrand adaptable trunking installation

هدایت سه نوع کابل در گوشه داخلی  به کمک پارتیشن ، Division و قطعه 10780 و 30881

لوازم جانبی ترانکینگ و داکت لگراند

Legrand Adabtable DLP Trunking support frames

فریم 8 ماژول لگراند مخصوص ترانکینگ adaptable
فریم 6 ماژول لگراند مخصوص ترانکینگ adaptable
فریم 4 ماژول لگراند مخصوص ترانکینگ adaptable
فریم2ماژول لگراند مخصوص ترانکینگ adaptable

کادر و پایه 8 ماژول برای داکت لگراند 50*150

Mosaic support  for cover 65 mm

8 modules

کادر و پایه 8 ماژول برای درب 65mm

Cat No. 109 58

کادر و پایه 8 ماژول برای درب 85mm

Mosaic support  for cover 85 mm

8 modules

کادر و پایه 8 ماژول برای درب 85mm

Cat No. 109 98

کادر و پایه 6 ماژول برای داکت لگراند 50*150

Mosaic support  for cover 65 mm

6 modules

کادر و پایه 6 ماژول برای درب 65mm

Cat No. 109 56

کادر و پایه 6 ماژول برای درب 85mm

Mosaic support  for cover 85 mm

6 modules

کادر و پایه 6 ماژول برای درب 85mm

Cat No. 109 96

کادر و پایه 4 ماژول برای داکت لگراند 50*150

Mosaic support for cover 65 mm

4 modules

کادر و پایه 4 ماژول برای درب 65mm

Cat No. 109 54

کادر و پایه 4 ماژول برای درب 85mm

Mosaic support  for cover 85 mm

4 modules

کادر و پایه 4 ماژول برای درب 85mm

Cat No. 109 94

کادر و پایه 2 ماژول برای داکت لگراند 50*150

Mosaic support  for cover 65 mm

 2 modules

کادر و پایه 2 ماژول برای درب 65mm

Cat No. 109 52

کادر و پایه 2 ماژول برای درب 85mm

Mosaic support  for cover 85 mm

2 modules

کادر و پایه 2 ماژول برای درب 85mm

Cat No. 109 92

دو اصطلاح مهم " مکانیزم " و " ماژول " در خانواده کلید و پریز موزاییک پروگرام

مکانیزم/ Mechanism

در خانواده کلید و پریز های موزاییک پروگرام , دو اصطلاح پر کابرد و جدید “مکانیزم/ Mechanism ” و” مودول/ ماژول (module) ” توسط لگراند فرانسه تعریف شده اند که در مکالمات روز مره افراد زیادی معانی آنها را اشتباه و جابجا به کار میگیرند. بطوریکه اصطلاح “مکانیزم ” به قطعه اصلی داخل قاب کلید و پریز ها اطلاق می گردد.  لگراند فرانسه از اصطلاح مکانیزم برای شمارش ، بیان کاربرد ، تعیین نوع هر کلید و پریز و معرفی المان های مختلف به کار رفته در هر نقطه از پلان پروژه استفاده می نماید . مثلا” در پروژه ها میگوییم ، 2 عدد مکانیزم برق شهری ، یا 15 عدد مکانیزم تلفن و یا یک عدد مکانیزم شبکه .

مودول/ ماژول module

اصطلاح مودول یا ماژول صرفا” بیان کننده ابعاد فیزیکی و سایز بدنه مکانیزم ها در خانواده موزاییک پروگرام می باشد. ومفهوم آن فقط برای محاسبه ظرفیت لازم در داخل قاب و کادرحلقه انتخابی و یا مثلا برای سنجش خرید جعبه پریز کف خواب متناسب با سر جمع سایز مکانیزم ها استفاده می شود. مثل سایز مکانیزم های برق شهری که چون پهن هستند سایز آنها ذاتا” دو ماژول می باشد. یا برخی مکانیزم های باریک شبکه که سایز آن یک مودول هست. به این ترتیب به صرف بیان اصطلاح ” مودول ” ، آن به معنی و مفهوم شمارش کردن تعداد و یا نام بردن کلید و پریزها نخواهد بود. به بیان دیگر اصطلاح مودول َ هرگز به معنی تعداد پورت و یا ابزاری برای شمارش المانهای بکار رفته در طرح یک مجموعه کلید و پریز نمی باشد.

الگوی سایز و ابعاد مکانیزم موزاییک پروگرام

1 – پریز یا کلید موزاییک پروگرام با سایز یک ماژول یعنی ،‌ مکانیزم باریک ، به شکل مستطیل و به ابعاد 45X22/5 میلیمتر .

2 – پریز یا کلید موزاییک پروگرام با سایز دو ماژول یعنی ، مکانیزم پهــن ، به شکل مربع و به ابعاد 45X 45 میلیمتر .

3 – در مورد مکانیزم های پریز برق ، تقریبا در هیچ استانداردی به جز استاندارد برق ایتالیاَ‌، تولیداتی برای نوع باریک و یک مودول آن وجود ندارد .

4 – کوچکترین واحد مکانیزم ساخته شده لگراند که بیشتر در خصوص Voice و Data  کاربرد دارند ، یک ماژول می باشد.

کلیه پریز های برق ، تلفن، سوکت شبکه و فیبر نوری نوع موزاییک در بدنه ترانکینگ لگراند مدل adaptable نیز قابل نصب بوده و به کار برده می شوند .

راهنمای انتخاب سایز ترانکینگ لگراند بر حسب حجم کابل برق و شبکه

جدول محاسبه حجم کابل برق

محاسبه حجم انواع کابل

جدول محاسبه حجم کابل شبکه

محاسبه حجم کابل شبکه لگراند

جدول انتخاب ظرفیت ترانکینگ های لگراند فرانسه

ظرفیت داکت لگراند 50*105
ظرفیتترانکینگ و داکت لگراند 50*150
ظرفیت داکت لگراند 50*195

جدول انتخاب ظرفیت گوشه های داخلی ،خارجی ،تخت و سه راهی

ظرفیت تجهیزات جانبی ترانکینگ لگراند
ظرفیت گوشه های داکت لگراند 50*150
انتخاب ظرفیت اتصالات داکت و ترانکینگ لگراند

تنها ترانکینگ دفنی کلیپسی با‏قابلیت ایجاد کانال‏‏ های متعدد کابل 

دارای جعبه تقسیم /کف خواب فلزی با امکان تنظیم ارتفاع

درب و کادر رو پایه های همگون با ترانکینگ های بزرگ

بسته بندی و نمای جدید نصب ، مصرف آسان برای پروژه های بزرگ

برای  اتصال به ستون های مجازی های لگراند

قابل اتصال به جعبه پریز های روکار لگراند – انتقال کفی کابل

مناسب برای Home/Office و پروژه های دوربین مدار بسته

دارای گوشه و زوایا برای اتصال به سایر ترانکینگ ها

انواع ترانکینگ های لگراند فرانسه به ترتیب سایز

برای آشنایی بیشتر کارفرمایان ، مشاوران و طراحان پروژه

محصول دکوراتیو اختصاصی بازار کشور فرانسه

مناسب برای نصب رومیزی و سه کنج کف ، سقف و دیوارها

اتصالات پیشرفته تر ترانکینگ های لگراند

برای ایجاد کیفیت و تضمین دوام پروژه

 داکت با گوشه های کلیپسی  و بدنه با دوام  بیشتر

مناسب برای مصارف چند منظوره  در انواع شبکه ها