• نیم ستون مجازی بلند لگراند

نیم ستون مجازی بلند لگراند

آخرین به روز رسانی 1402/12/28

نیم ستون مجازی بلند لگراند همانند سایر ستون های مجازی می توانند با توزیع انرژی (برق ups و شهری ) و دیتا از سقف کاذب، چندین ایستگاه کاری را در دفاتر اداری تغذیه کنند با این تفاوت که هسته مرکزی آلومینیومی در این مدل ستون مجازی دارای دو کانال مستقل و شکل ظاهری آن به صورت نیم دایره و نصب آن هم روی دیوار از کف به سقف کاذب می باشد . 

Legrand half Column Cat No. 30728