• نصب کف کاذب لگراند فرانسه

نصب کف کاذب لگراند فرانسه

آخرین به روزرسانی 1402/07/03

play-sharp-fill

برای نصب Soluflex نیازی به نصاب متخصص کف کاذب و هیچ گونه چسب یا ابزار نیست و تنها کافیست مراحل زیر را به ترتیب اجرا گردد :

1 . اﺯ یک ﺳﻄﺢ ﺗﻤﻴﺰ ، ﺧﺸﻚ ﻭ ﺻﺎﻑ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻄﺢ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﮔﺴﺘﺮﺩﻥ ﻓﺮﺵ ﻣﻌﻤﻮلی ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺁﻥ ﺭا ﻣﺴﻄﺢ ﻭﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ (ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺖ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍ ﻓﺮﺵ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ سپس ﺳﻮﻟﻮﻓﻠﻜﺲ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺁﻥ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺁكوﺳﺘﻴﻚ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎنی ﻣﻴﻜﻨد.

2 . ﺍﺯ ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ صفحه ﻫﺎی فولادی (Tile) ﺭﺍ ﺭﻭی ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ، ﻣﺎﺑﻴﻦ صفحه ها ﻭ ﺩﻳﻮﺍر 10 سانت فاصله (براي انبساط ) قرار دهيد.

3 . ﺣﺎﻝ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ طرح كابل كشی ، ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ ، ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ صفحه ﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬی ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ از روی پایه ﺑﺮﺩﺍﺭﻳد .

4 . ﺩﺭ ﻫر 100 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻳﻚ صفحه ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪﺯﻣﻴﻦ ﻧﺼﺐﻛﻨﻴﺪ ، ﺩﺭ ﻧﻮﺍحی ﻃﻮﻳﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﺍﻫﺮﻭ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اين صفحه ها بيش از 14 متر باشد .

5 . ﺑﺎﻛﺲ ﻫﺎی ﻛﻒ را با تعبيه مناسب درمحل نصب كرده و بسته به ارتفاع كف ازصفحه های ورودی و خروجی كابل به صورت مناسب استفاده كنيد .

6 . ميتوانید از كف پوش های مناسب روی سطح آن استفاده كنید .

در صورت تغییر چیدمان محیط کار، یا حتی جابجایی ، Soluflex را می توان دوباره پیکربندی کرد و مجداً  استفاده کرد.

***

پروژه های مهم Soluflex لگراند در جهان

Hide picture